Dokumentujemy

Dokumentujemy

Dokumentację przebiegu leczenia prowadzimy w formie elektronicznej, każda wizyta jest odnotowywana w karcie pacjenta.